Какво предложи тазгодишният DevReach 2020?

TV Evropa