На електронната платформа his.bg може да се запази дата и час на ваксиниране

TV Evropa