Общото събрание на съдиите избира двама членове на Висшия съдебен съвет

TV Evropa