Комунизъм +социализъм =желю+батето

Комунизъм +Социализъм =Желю+Батето

lucifer2000