Edit Battle Atevista Vs Jokyy [win]

Клипа е правен набързо защото имам сървари на цс и им лагва на хората.

alejandro