5 минути София - Национален политехнически музей

Този епизод разказва за една стара, почти възрожденска мечта - създаването на технически музей в България. Мечта, поддържана много десетилетия от силата на ентусиазма и идеите на стотици български инженери и любители на науката и техниката. Тази мечта се превръща в реалност на 13 май 1957 г. с основаването на Националния политехнически музей.

fiveminutessofia