Превод - Watching Over You - Emerson, Lake & Palmer

Клипът е от You Tube

aa11bb