Камери са заснели грабежа на инкасо автомобил край Перник

TV Evropa