Запалих Си Косата

По време на литургия момче си запалва косата.

jevels1