Неповторимата красота на Югозападна България /част 58/. Струмяни

07.04.2022 г.
Разходка до Струмяни.

gwlahliev