His ways are powerful and irresistible to me .. ( Full collab )

Колаба стана повече от перфектен. Благодаря на всички, които се записаха и предадоха! :))

xx_blow_xx