VBox7 logo

Добровански гъби - скалните феномени на изчезналото село

499 19.08.2019 Инфо

Село Доброван отдавна го няма. Останали са само красивите скални образувания - три скални гъби. Намират се на около 5 км източно от с. Сини рид, Бургаска област.