Боби Турбото - Младите Трябва Да Работят

Боби Турбото - Ходи по домовете, младите трябва да работят и негъра.

xaxo_xixi