Защо мразим да гледаме снимки на самите себе си?

Защо мразим да гледаме снимки на самите себе си?

ayhaninfire