Опашката на Надлаг

Понеделник опашката на Надлаг е била 25км на Варшанд 17км,а сега на Надлаг 6км Варшанд4-5км

kron