Замърсяване и миризма на нефтопродукти са установени в района на заседналия кораб

TV Evropa