А. Масларски Жена ми се разхожда по брега

музика: Асен Масларски стихове: Валери Станков

assenmaslarski