В каква кондиция светът на финансите ще превъзмогне кризата?

TV Evropa