ЛАНА с/у Асука – Първично за жени: 23 ноември 2020

Asuka vs. Lana – Raw Women’s Championship Match: Raw, Nov. 23, 2020

WWE Official