Народът срещу мафията - #Ден55

София, 01.08.2020 г.

vesali