Пътуване в открития космос с Йонен двигател

Всички сезони може да ги намерите в профила ми.

sapa