Изпълнения на стари френски органи

Мишел Шапюи, Орган

vassilm