Бели Денс с Деси в Smart Studio Kamato

Ориенталските танци (Belly dance) доказват, че жената, независимо от възрастта, може да бъде прекрасна в своето тяло, при условия на умело използване на тази природна грация, която притежава по рождение.
http://www.kamato.bg/programa/

smart_studio_kamato