VBox7 logo

Метал, който отблъсква водата с отскок