Президентът проведе консултации с ДПС

Dividend.bg