Песня о Правде -- И. В. Сталин

Песен по стихове на Сталин. Изпълнява Анатолий Беляев

xqdh80