Какви са успешните инвестиционни ходове в условия на несигурност?

TV Evropa