Гомилица: сръбското село-призрак

Гомилица е село-призрак. Там хора няма, но пък е пълно с палати. Те са построени от някогашните жители на сръбското село, които днес работят в чужбина. 99% от тях са във Виена и се връщат в Гомилица само през лятото.

Deutsche Welle