VBox7 logo

Генерал Христо Луков

Генерал Христо Луков- герой от Първата световна война, министър на войната и водач на Съюза на Българските Национални Легиони (СБНЛ). Основоположник на съвременния Български Национализъм.