МЗХ започва информационна кампания за директните плащания по места в страната

Министерството на земеделието и храните започва информационна кампания по разясняване на схемите за директните плащания. Кампанията ще има за цел да се запознаят земеделските производители с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане.

TV Evropa