Стоичко Христов 4 - Уважавай враговете си!

Стоичко Христов (вдъхновен от Христо Стоичков, но не имитация) разказва на журналиста Джони Джонсън от Туенкид ТВ за българската история и го учи да уважава врага. Добре е първо да се гледа втори епизод от сериала.

twenkid