Глобалната психоза "Коронавирус"

Гости: Д-р Лъчезар Томов - преподавател в НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и Д-р Светослав Александров - преподавател в СУ "Св. Климент Охридски"

tvevropa_business