Макети на известни сгради

изложба в НТГ Пловдив

plovdiv4000