Kill Me, Heal Me / Убий ме, излекувай ме - Sugar ( Funny moments ) • Ан Ю На & Шин Се Ги •

"Убий ме, излекувай ме"- разказва живота на Ча До Хьон, богат наследник на голяма компания, страдащ от *ДРИ- дисоциативно разстройство на идентичността, който се бори със своите шест самоличности - Шин Се Ги, Фери Парк, Нана, Ан Ю Соп и Ан Ю На.

antoninaaa