Time lapse - идване на нощта в София 25.2.2014

bnvn1