В памет на напусналите ни рано

Един клип за тези, които остават млади.

aalexatv