МВФ създава буфер от 650 млрд. долара в покрепа на развиващите се икономики

TV Evropa