Гледайте ! Президентът на България е Слуга на Цру

Без думи....

skorpions_89