Втори ден в класните стаи: Има ли ученици, които предпочитат да се обучават от вкъщи?

TV Evropa