Екологията на дисидентското право

Съвременният екологизъм произхожда от националистическата политическа философия от 19 век, пряко вдъхновена от традиционализма, изкуството и културното развитие в рамките на европейското движение. Тази екологична перспектива обаче имаше дълбоко, изначално минало в рамките на европейското съзнание, вкоренено в космически порядки и свещения баланс между човек и природа...

Авторско видео - Vertigopolitix

https://twitter.com/VertigoPolitix

Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/ke3lFAq610eK/

The Ecology of the Dissident Right

Modern Environmentalism sprang from 19th century Nationalist political philosophy, directly inspired from the traditionalism, art, and cultural developments within the Europeanist movement. However, this ecological outlook had a deep, primordial past within the European consciousness, rooted in cosmic orders and the sacred balance between Man and Nature...


Taken, with edits by the producer, from the article, "Ecology Viewed from the Right" by William de Vere (Counter-Currents Publishing)

skynet_