VBox7 logo

Зорк и приятели [lks video] - Бг

Клипът с объркващите обстоятелства.// [03:14] Адвокатите на унищожават --> Адвокатите не унищожават*