VBox7 logo

160 28.04.2010 Инфо

Оглед на местопрестъплението! Курника с кокошките на баба Мара. Нощес неизвестен извуршител е извършил тройно убийство. Убити са рипсения петел, балата Принцеса и Кафенушка.