Зла̀тан Ибрахѝмович - шведски футболист от бошняшки и хърватски произход

Източниците са записани в края на видеото.

MoreVideos