19.09.2018. Отива ли си неолиберализмът?

Отива ли си неолиберализмът?
Идва ли ЕС на националните държави?
Източник: https://www.youtube.com/watch?v=pyYKqeDnZI4