Сънят е робското търпение...

Качен от agentores. Около 12 000 гледания...
Ансамбъл България - Стани, стани, юнак балкански.
Текст: "Патриотичният патос на Чинтуловата поезия (ЛИС, БЕЛ, 10 клас)
...
Мисля си, дали при сегашния прочит на стихотворението на Добри Чинтулов не трябва да сложим "юнак балкански" в кавички. Какъв юнак е той сега? Или по-добре да го пишем "бунак"? Римата се запазва. ;)

delfini