Рибата клоун и актиниите..

Рибата клоун е малък, тропически морски вид със ярки вертикални ивици или друга ярка окраска.

protectearth