Рак на белия дроб - въведение, видове и рискови фактори

http://cancercare.bg
Ракът на белите дробове е най-често срещаното злокачествено заболяване при мъжете. Представяме ви д-р Красимир Койнов, който ще ви запознае със статистиката за България на това заболяване, видовете рак на белия дроб и рисковите фактори, свързани с развитието на тумора.
Прочетете повече за недребноклетъчния рак на бял дроб тук: http://www.cancercare.bg/vidove-tumori/kartsinom-na-byal-drob-nedrebnokletachen/

cancercare