Какво прави близка до България поезията на Прешерн?

TV Evropa