Как да сменим облика на фейсбук :))

ЗА ТЕЗИ КОИТО ИМАТ Google Chrome >>> https://chrome.google.com/webstore/detail/fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe
ЗА ТЕЗИ КОИТО ИМАТ Mozilla Firefox >>> https://addons.mozilla.org/bg/firefox/addon/stylish/
Галерията>> http://userstyles.org/styles/browse/f

vanyatbh