Ръст от 30% на сделките в планинските ни курорти, спрямо 2019 година

TV Evropa